TEAM

Mag. Sabine STRAKA, advokátka

 

Sabine se zaměřuje na poradenství mezinárodních klientů v oblasti podnikatelského práva, smluvního práva a usídlení podniku v Rakousku. Dodatečné poradí klienti i v pracovním právu a v právech k nemovitostem.

 

Členství ve Vídeňské právnické komoře (od r. 2006) jako advokátka (od r. 2011)

Právnická fakulta Univerzity, Wien (promována magisterský titul v r. 2005)
Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Česká republika (2003)
 

Jazyky: němčina, angličtina a čeština

 

Mag. Doruk AKPOLAT, Associate

 

Doruk se specializuje na poradenství mezinárodních klientů v oblasti pracovním právu a smluvního práva.

 

Členství ve Vídeňské právnické komoře jako koncipient (od roku 2019)

Právnická fakulta Univerzity, Wien (promovánej magisterský titul v roku 2018)

ÖSB Consulting GmbH, Poradenství usídlení podniku

 

Jazyky: němčina, angličtina a turečtina

 

Franziska PERL, B.A., Associate

 

Franziska se specializuje na poradenství mezinárodních klientů v oblasti práva usadit se a právo zaměstnávání zahraničních osob v Rakousku.

 

Romanistická fakulta Univerzity Vídeň (promována bakalář v r. 2005)

Právnická fakulta Univezity Josef Kepler, Linz, Rakousko

NGO Právní poradenství v právu azylu

 

Jazyky: němčina, angličtina, francouzština, španělština a turečtina

 

Enida JASAREVIC, Para-legal 

 

Enida podporuje u poradenství mezinárodních klientů v oblasti práva usazování v Rakousku a právo státního občanství.

 

Právnická fakulta Univerzity, Vídeň

 

Jazyky: němčina, angličtina, bosenština a ruština

 

 

Marina KUZMANOVIC, Para-legal

 

Marina je zodpovědná za cely office management a poplatky. Dodatečné podporuje klienty v přihlašování trvalého bydliště, přihlášení školní a univerzitní docházky a veškeré ostatní úkoly a úřední záležitosti týkající se stěhování do Rakouska.

 

Jazyky: němčina, angličtina, srbochorvatština a španělština